Live förhandsvisning

  • Utrullningsceremoni för litiumpassagerarfordon "Hi-Go".

    Utrullningsceremoni för litiumpassagerarfordon "Hi-Go".

    Kära importörer, distributörer och slutkonsumenter: Tack för ert fortsatta stöd och förtroende för Huaihai Holding Group.Huaihai Global kommer att livesända utrullningsceremonin av "Hi-Go" litiumpassagerarfordonet på Facebook klockan 8:30 den 12 januari 2022 (onsdag), Peking-tid....
    Läs mer